Jak przebiega proces łączenie elementów z tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne, potocznie określane także mianem plastiku, to materiały, które można łączyć dzięki kilku metodom, m.in. pod wpływem spawania, zgrzewania i klejenia. Na czym polegają te sposoby i jak wyglądają one w praktyce?

Spawanie plastiku

Elementy z tworzyw sztucznych można swobodnie łączyć dzięki temu, że pod wpływem zwiększonej temperatury stają się one miękkie i podatne na kształtowanie. Oczywiście temperatura spawania różnych materiałów będzie nieco od siebie odbiegać, np. w przypadku polietylenu będzie to około 270oC, zaś poliamidu i polichlorku winylu nawet 400oC. W tym celu używa się narzędzi takich jak nagrzewnice, opalarki, a także przeznaczone stricte do łączenia tego tworzywa spawarki do plastiku, które dają możliwość precyzyjnego regulowania temperatury. Ostatni parametr ma bardzo duże znaczenie, bowiem nieprawidłowe dobranie temperatury może doprowadzić do przegrzania tworzywa albo niewtopienie się spoiwa. Tę technikę stosujemy także w naszej firmie, m.in. do spawania uszkodzonych zderzaków samochodowych.

Zgrzewanie plastiku

Drugą metodą łączenia elementów z tworzyw sztucznych jest zgrzewanie. Polega ono na wywieraniu na uplastycznione tworzywa nacisku, dzięki czemu dochodzi do ich przepalania się i scalania. W tym przypadku również bardzo duże znaczenie ma dobranie odpowiedniej techniki, bowiem istnieje aż 9 metod zgrzewania, które różnią się ze względu na metodę doprowadzania ciepła. Wyróżnia się m.in. zgrzewanie kontaktowe, impulsowe, gorącym powietrzem, gorącym klinem, gorącą płytą, tarciowe, wibracyjne, laserowe oraz mufowe.

Klejenie plastiku

Popularną metodą jest również klejenie tworzyw sztucznych, polegające na nanoszeniu na scalane elementy warstwy kleju. Mogą być to preparaty:

  • rozpuszczalnikowe – gdy po odparowaniu rozpuszczalnika, pomiędzy cząstkami kleju pojawiają się oddziaływania fizyczne,
  • reaktywne – pomiędzy atomami cząstek kleju zachodzą reakcje chemiczne, dzięki którym możliwe jest łączenie tworzyw sztucznych,
  • termotopliwe – scalanie dokonuje się po zmniejszeniu temperatury kleju.

Zastosowanie konkretnej metody łączenia tworzyw sztucznych zależy m.in. od elementu, z jakim mamy do czynienia i obciążeniami, na jakie przedmiot będzie narażony w trakcie eksploatacji.

Wróć